STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

W ramach naszego Serwisu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej
                                          Polityce Prywatności.

Regulamin sklepu internetowego Majazoo.pl

Data ogłoszenia: 18.05.2018, wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

Poprzednia wersja Regulaminu (ważna do 24.05.2018)

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://majazoo.pl

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1. adresu poczty elektronicznej: sklep@majazoo.pl
 2. formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu: http://majazoo.pl
 3. telefonicznie pod numerem 737362023 w godzinach pracy Sklepu (pon-pt 9:00-17:00)

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Majazoo.pl; 

1.3.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.majazoo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.4.    Sprzedawca/Sprzedający - Sklep internetowy Majazoo.pl działający pod adresem internetowym www.majazoo.pl jest prowadzony przez: OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów zoologicznych za pomocą sieci Internet;

1.5.    Konto – zbiór danych teleinformatycznych wymaganych do rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych;

1.6.    Twardy nośnik – narzędzie przenośne, m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;

1.7.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

1.8.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OREGANO STUDIO Marek Wieroński, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą e-maili oraz formularzy dostępnych w serwisie internetowym Sklepu; 

1.9.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.); 

1.10.Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827); 

1.11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

1.12.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

 

II. Postanowienia ogólne

2.1   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://majazoo.pl .

2.2   Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3   Dostępny pod adresem www.majazoo.pl sklep internetowy Majazoo.pl prowadzony jest przez firmę OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków, NIP: 7511676943 , REGON: 161516180.

2.4   Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

2.5   Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari. 
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 
c) Java Script 

2.6   W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.7   Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem http://majazoo.pl

2.8   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, OREGANO STUDIO Marek Wieroński prowadzący sklep Majazoo.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.9   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majazoo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10  Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

2.11  Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.12  Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

2.13  Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu są cenami brutto i podane są w złotych polskich.

2.14  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.15  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

2.16  W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.17  W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1   Warunkiem pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2   Składanie zamówień jako ‘Gość’ – tzn. bez zakładania Konta pozwala na prawidłowe przeprowadzenie transakcji, z ograniczeniem niektórych funkcjonalności Serwisu (np. podgląd historii zamówień, rabaty itp.).

3.3   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.4   Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe do realizacji umowy.

3.5   Administratorem bazy danych Klientów Sklepu jest OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków, NIP: 7511676943 , REGON: 161516180.

3.6   Skuteczna rejestracja w Sklepie Majazoo.pl wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO).

3.7   Dane osobowe Klientów Sklepu są zabezpieczone zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).

3.8   Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. 

3.9   Klienci Sklepu poprzez stronę www.majazoo.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe w rozu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), a ponadto przysługuje im prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, usunięcia danych, przeniesienia danych.

3.10    Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Zapisz się do naszego newslettera.” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków, w celu realizacji marketingu własnych produktów. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie.

3.11    OREGANO STUDIO Marek Wieroński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;  
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego; 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OREGANO STUDIO Marek Wieroński; 

3.12    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OREGANO STUDIO Marek Wieroński.

3.13    Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla OREGANO STUDIO Marek Wieroński;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

4.1   W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób:

a)     poprzez stronę internetową Sklepu www.majazoo.pl – rejestrując się, następnie poprzez użycie koszyka;

b)     poprzez stronę internetową Sklepu www.majazoo.pl – bez rejestracji, jako ‘Gość’, za pomocą koszyka i prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego z danymi do wysyłki;

c)     telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: 737362023 (koszt zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00;

d)     wysyłając e-mail na adres: sklep@majazoo.pl ;

4.2   Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową sprzedaży Towaru określonego w Zamówieniu.

4.3   W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz dokładnego adresu dostawy.

4.4   W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a) akceptacji Regulaminu Sklepu;

b) wyboru zamawianych Towarów lub/i usług;

c) podania danych, o których mowa w ust. 4.3 powyżej;

d) wyboru sposobu płatności;

4.5   Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4.6   Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

4.7   Klient dokonujący zamówienia przez telefon, otrzyma od Sprzedającego e-mail z potwierdzeniem ustalonych szczegółów oraz z Regulaminem Sklepu. Klient jest zobowiązany potwierdzić e-mailowo lub w formie papierowej akceptację warunków Umowy. Dopiero po otrzymaniu takiego potwierdzenia Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia.

4.8   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.majazoo.pl, dokonać wyboru towaru, jego dostępnych parametrów (np. marki, kolorystyki oraz rozmiaru), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.9   Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.10    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.11    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia; 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy; 
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy; 
e) czasu dostawy; 

4.12    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.13    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OREGANO STUDIO Marek Wieroński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.14    Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

4.15    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

4.16    Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.

4.17    Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

4.18    W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z pkt 5.2 c) niniejszego Regulaminu.

4.19    Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Czas ten nie dotyczy towarów określonych w Sklepie mianem ‘towar dostępny na zamówienie’, gdzie czas realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem.

V. Ceny i metody płatności

5.1   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których mowa poniżej.

5.2   W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a)     przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, ING Bank, nr rachunku: 96 1050 1171 1000 0091 1044 3000. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

b)     płatnością w systemie Przelewy24. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

c)     Przy odbiorze towaru (płatność kurierowi). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążony jest opłatą manipulacyjną w wysokości 4,5 zł brutto.

d)     W ramach oferty Sklep udostępnia możliwość zakupienia „Bonu upominkowego”, który przy kolejnych zakupach może być wykorzystany jako częściowa forma zapłaty.

 1. Wydawcą Bonu upominkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma OREGANO STUDIO Marek Wieroński, prowadząca Sklep internetowy pod adresem: www.majazoo.pl;
 2. Bon jest produktem w formie papierowej - nie wysyłamy bonów elektronicznie i wysyłany jest na wskazany w formularzu adres dostawy w standardowej kopercie;
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do obniżenia płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika o kwotę określoną w Bonie;
 4. Nabywca Bonu zobowiązuje się podczas jego zakupu do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu;
 5. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.majazoo.pl;
 6. Bon jest dokumentem „na okaziciela”, co oznacza, że może go wykorzystać osoba posiadająca indywidualny kod wpisany na Bonie;
 7. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.majazoo.pl i nie pokrywa kosztów przesyłki zamówienia;
 8. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy w trybie do 14 dni (jest modyfikowany specjalnie pod Klienta);
 9. Posiadacz bonu upominkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego (standardowo do 6 miesięcy od daty zakupu). Data widnieje na Bonie upominkowym;
 10. Niewykorzystanie Bonu, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie;
 11. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.
 12. Posiadacz Bonu upominkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne. Bon nie może być użyty do obniżki ceny produktów „na zamówienie”;
 13. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz;
 14. Bony upominkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić poprzez stronę internetową (www.majazoo.pl) dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www;
 15. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy;
 16. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów upominkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
 17. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon upominkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego;
 18. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim;
 19. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu;
 20. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Prawo do odstąpienia od umowy" w Regulaminie Sklepu;
 21. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie;

5.3   Dostępne metody płatności, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

5.4   Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wagi, gabarytów, wybranej formy dostawy i sposobu płatności oraz od sumy kwot za wybrane Towary.

5.5   Waga towarów określona jest wewnętrznie przez system, który udostępnia możliwe formy dostawy dla danego Koszyka produktów:

Firma Kurierska

Gabaryt

Waga w opakowaniu

Cena brutto

Poczta Polska

Mały

0-1kg

11,80 zł

Kurier DPD przedpłata

Mały

0-28kg

15,00 zł

Średni

Duży

Kurier DPD pobranie

Mały

0-28kg

20,49 zł

Średni

Duży

Kurier DPD przedpłata

Bardzo duży

28-55kg

33 zł

Kurier DPD pobranie

Bardzo duży

28-55kg

41 zł

 

5.6   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocyjnych cen na wybrane gabaryty i formy dostawy.

5.7   Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 10 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.

5.8   Za dokonanie płatności uznaje się moment:

a) W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki;

5.9   Do wysyłki Zamówionego Towaru Sprzedawca dołączy paragon fiskalny, chyba, że Kupujący zaznaczy w zamówieniu prośbę o fakturę VAT.

 

VI. Dostawa towaru, czas realizacji

6.1   Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2   Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej „DPD”

6.3   Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie w pkt. 5.5.

6.4   Czas wysyłki towarów przez Sprzedawcę oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.

6.5   Przy większości towarów termin wysyłki zamówienia wynosi od 24h do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zakupy w przypadku przedpłaty, lub od dnia potwierdzenia Zamówienia, w przypadku wyboru dostawy ‘za pobraniem’.

6.6   Jeżeli w Koszyku znajdują się towary o różnym czasie realizacji – czas realizacji wynosi tyle, co najdłuższy podany czas przy Towarze.

6.7   W określonych poniżej przypadkach czas wysyłki może się wydłużyć:

a)     Towary na zamówienie – wysyłane w terminie uzgodnionym z Klientem;

b)     Termin wysyłki towaru określony przy przedmiocie jest dłuższy niż 72h;

c)     W przypadkach losowych, gdy towar z różnych przyczyn nie może zostać wysłany do Klienta w czasie określonym przy Towarze. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji mailowo i/lub telefonicznie i zostanie uzgodniony nowy termin wysyłki;

6.8   Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej).

6.9   W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier powinien pozostawić awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Kurier podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki. Trzecia próba doręczenia wiąże się z naliczeniem kosztów dostawy ponownie. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

6.10  Czas dostawy Towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi zwykle 24-48 godzin (dni robocze).

6.11  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe po stronie firmy Kurierskiej. Sprzedawca może jedynie zgłosić reklamację do firmy kurierskiej lub dokonać interwencji wyjaśniającej sytuację i przekazać informacje o statusie przesyłki Klientowi.

6.12  Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.

6.13  Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny, tzw. „protokół szkody” – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. Podczas wypełniania druku należy wpisać w protokole rzeczywisty stan opakowania oraz zastosowane zabezpieczenia.

6.14  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

6.15  Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy.

6.16  Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i gwarancja".

VII. Reklamacje i gwarancja

7.1   Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i wiele z nich jest objęte gwarancją producenta lub importera, a czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta (należy wziąć pod uwagę, że producent, importer, sprzedawca nie mają prawnego obowiązku udzielania gwarancji na konkretny towar).

7.2   OREGANO STURIO Marek Wieroński jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

7.3   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: reklamacje@majazoo.pl . OREGANO STUDIO Marek Wieroński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisma, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4   OREGANO STUDIO Marek Wieroński nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.5   W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

7.6   W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

a)     Zgłoszenie wady w ramach świadczenia gwarancyjnego bezpośrednio do serwisu gwaranta (producent, importer) lub bezpośrednio do Sprzedawcy (procedura reklamacyjna);

7.7   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:

a)     zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna).

7.8   Wada fizyczna Towaru występuje także w sytuacji gdy nieprawidłowo ją zamontowano i uruchomiono, a czynności te zostały wykonane przez:

a) Sprzedawcę;

b) osobę trzecią, za którą ponosi odpowiedzialność Sprzedawca;

c) Klienta jeśli zamontował lub uruchomił Towar według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7.9   Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

7.10  Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:

a) pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad;

b) pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;

7.11  W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej DPD. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

7.12  Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

7.13  Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu Majazoo.pl, pisemnie na adres: OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@majazoo.pl .

7.14  W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

7.15  Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

8.1   Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się od daty dostarczenia Towaru.

8.2   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie http://majazoo.pl, drogą mailową na adres: sklep@majazoo.pllub drogą pisemną na adres siedziby Sklepu. Oświadczenie może przyjąć dowolną formę, pod warunkiem, że wyraźnie wynika z niego wola odstąpienia od umowy. Można również skorzystać ze wzoru oświadczenia zawartego na stronie Sklepu – pod nazwą FORMULARZ ZWROTU.

8.3   Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

8.4   Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w pkt. 8.1, uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

8.5   Sprzedawca po odczytaniu oświadczenia prześle Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

8.6   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7   Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.8   Zgodnie z Art. 33. Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych wysłanych ‘za pobraniem’.

8.10      Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie powinien nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi do stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji produktu.

8.11      Towar należy odesłać starannie zapakowany na adres: Oregano Studio Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

8.12  Do zwracanego towaru należy załączyć dowód zakupu (Paragon lub Fakturę Vat) wraz z podpisanym FORMULARZEM ZWROTU.

8.13  W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1   OREGANO STUDIO Marek Wieroński jest właścicielem zdjęć produktowych, większości grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie lub wykupione odpowiednie licencje.

9.2   Niektóre Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

9.3   OREGANO STUDIO Marek Wieroński posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. OREGANO STUDIO Marek Wieroński nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

9.4   Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszony jest o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres: Oregano Studio Marek Wieroński, ul. Wolności 60f/3, 46-233 Bąków.

9.5   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.majazoo.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.

9.6   Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie Majazoo.pl osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

9.7   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).

9.8   Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

9.9   Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

9.10  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.